การขี่ม้าบำบัดกับกลุ่มของเด็กปัญญาออ่น

การดูแลม้าในที่ทำงาน

สนุกไปกับการขี่ม้า