วิธีการสนับสนุนและช่วยเหลือพวกเรา

เพื่อให้ศูนย์ฝึกงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ และการดูแลม้าก็ต้องการ การสนับสนุนที่จำเป็น

 

ของขวัญโดยตรงก็คือ "การซื้อ" จากทางร้านบริจาคของเราและอาจจะมีความเป็นไปได้ในทางด้านอื่นๆ ก็ได้ และโครงการที่จะสนับสนุนก็คือ

 

การดูแลม้า ให้เปรียบเสมือนว่าเป็นม้าของตัวเอง

 

คุณสามารถมาเป็นผู้อุปถัมภ์ให้การศึกษาสำหรับนักเรียนหรือคนดูแลม้าเป็นเวลา 1 ปี

 

ดูแลม้าเหมือนว่าเป็นม้าตัวเอง และจ่ายรายเดือนให้กับโครงการ สกิลเซ็นเตอร์ ศุนย์ฝึกทักษะ

 

กรุณาติดต่อเรา ถ้าอยากรู้รายละเอียดลึกมากกว่านี้