ขี่รักษา

ในเด็กขี่รักษา จะได้เรียนรู่ในความกลมกลืนไปกับม้าสัมผัสม้าโดยตรง โดยไม่ต้องใช้อานม้าช่วย

 

นอกจากนี้ยังมีการขี่บำบัดแบบให้ม้าเดินเป็นวงกลม ซึ่งจะดีต่อการขี่รักษาและม้าด้วย

 

ผลในเชิงบวกของการขี่บำบัดโรคสอดคล้องป้องกันเพื่อให้พลังใหม่ที่จะพัฒนาุบุคลิกภาพเพื่อช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่น - เหล่านี้ได้รับผลพิสูจน์จากผลของการรักษา

 

ขี่รักษาเป็นวิธีการแบบองค์รวมที่อยู่ในร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ

การรักษาร่วมกับการขี่ม้าของเด็กพิการ

การขี่ม้าจะช่วยเสริมให้เด็กป่วยและผู้พิการไดปรับปรุบตัวเอง และได้ฝึกใช้ร่างกายส่วนต่างๆ ให้พร้อมที่จะดำเนินการพฤติกรรมทางสังคมได้

 

เด็กป่วยหรือเด็กพิการเหล่านี้ก็จะได้สัมผัสกับม้าโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้เขามีปฎิสัมพันธ์กับม้าและการสื่อสารเกิดขึ้นตามมา

 

เพราะความสัมพันธ์ในการรักษาแบบใช้ม้าเข้าช่วยในการบำบัด จึงทำให้เด็กเกิดมีแรงจูงใจที่อยากจะมาทำการรักษา และก็สนุกไปพร้อมๆ กับรอยยิ้มความรักที่เขามีให้กับม้า ซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้บ่อยนัก